Quran

Quran utbildning

Quranen handlar till största del om att recitera texter och få en förståelse för innebörden. Även detta ämne anser skolan stärka elevernas identitet då levnadssätt och förhållningsregler gentemot andra står i fokus.

Besöksadress

Segerstadsvägen 7,

Växjö

Postadress

Box 432,

351 06 Växjö

Telefon

Telefon:  0470-66444